P. (Pieter) Bode

foto P. (Pieter) Bode

CHU-Tweede Kamerlid van streng-christelijken huize die zijn Kamerlidmaatschap combineerde met het burgemeesterschap van Elburg. Zoon van een gemeenteambtenaar en zelf ook in opvolgende gemeentelijke ambtelijke rangen actief. Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlands bestuur. Verliet de Kamer toen hij in 1968 burgemeester van Veenendaal werd. Hij bleef dat tot een affaire na dertien jaar tot zijn voortijdige vertrek leidde.

CHU
in de periode 1963-1968: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Pieter (Pieter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ridderkerk, 23 maart 1926

overlijdensplaats en -datum
Veenendaal, 14 april 1986

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juni 1962 tot februari 1964
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 1963 tot 1 november 1968
  • burgemeester van Veenendaal, van 16 oktober 1968 tot 1 december 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

  • lid Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt Utrecht
  • lid hoofdbestuur NCBO (Nederlandse Christelijke Bond voor Overheidspersoneel)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling, financiën lagere overheden, binnenlands bestuur). Sprak daarnaast ook over politie-aangelegenheden, en sport, recreatie en woonwagenbeleid.
  • Was in 1964 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van het openbaar lichaam Rijnmond

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in december 1963 medeondertekenaar van een verzoekschrift aan de regering om overleg met de regering van 'het broedervolk' in Zuid-Afrika te gaan voeren om de vriendschapsbanden te verstevigen
  • Ging als burgemeester op medische gronden met vervroegd pensioen, nadat hij was beschuldigd van huisvredebreuk en verkrachting en na enige maanden met ziekteverlof te zijn geweest. Er werd overigens geen vervolging tegen hem ingesteld.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.