Mr. Ph. van Blom

foto Mr. Ph. van Blom
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Rechter en schoolopziener uit Heerenveen die twee periodes liberaal Tweede Kamerlid was; eerst voor het district Dokkum en later voor het district Sneek. Zoon van een notaris. Bekleedde in Friesland diverse bestuurlijke functies en was in Heerenveen een populaire rechtbankpresident. Na zijn Kamerlidmaatschap zestien jaar raadsheer in de Hoge Raad. Publicist op het gebied van de Friese taal en rechtsgeschiedenis.

'pragmatisch' liberaal, liberaal
in de periode 1865-1885: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Philippus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oudega (grietenij Smallingerland, Frl.), 16 augustus 1824

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 april 1910

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • Thorbeckiaan
 • liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 maart 1865 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 18 september 1871 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • president Arrondissementsrechtbank te Heerenveen, van 1 mei 1875 tot 1 november 1885
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 1880 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 22 oktober 1885 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 1 november 1885 tot 1 september 1901 (benoemd bij K.B. van 15 september 1885, ontslag op verzoek wegens gezondheid)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • docent klassieke talen
 • vicevoorzitter Landbouwhuishoudkundig Congres te Heerenveen, 1875

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • erelid Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennis, 1889
 • buitengewoon lid Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 12 februari 1903

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen en Friese aangelegenheden
 • Stemde op 23 maart 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bedankte in 1871 voor de Tweede Kamer, omdat hij vanwege langdurige vervanging van de zieke rechtbank-president Warmolts onvoldoende tijd had voor het Kamerlidmaatschap

uit de privésfeer
Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Friesland

anekdotes en citaten
 • Was als rechtbankpresident in Heerenveen populair, omdat hij getuigen en beklaagden toestond in het Fries te spreken, waarbij hijzelf hun woorden in het Nederlands vertaalde voor de griffier en zijn collega-rechters.

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1866 en 1868 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg in 1866 onder anderen G. Groen van Prinsterer en in 1868 onder anderen M.W. baron du Tour van Bellinchave en F.J.J. baron van Heemstra.
 • Versloeg in 1880 bij tussentijdse verkiezingen en in 1883 bij de periodieke verkiezingen W.M. Oppedijk (arp)
 • Werd in 1884 bij de algemene verkiezingen samen met S. Wybenga en A. Buma in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders waren de antirevolutionairen W.M. Oppedijk, U.H. Huber en jhr. A. Lycklama à Nijeholt.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.