Mr. B.M. Berger

foto Mr. B.M. Berger
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Limburgse patriciër, die na een burgemeesterschap in Bolsward in 1921 burgemeester van zijn geboorteplaats Venlo werd en dat - met een onderbreking tijdens de oorlog - ruim dertig jaar bleef. Na de oorlog tot 1952 tevens Eerste Kamerlid voor de KVP. Was in de Senaat woordvoerder binnenlandse zaken en volkshuisvesting. Vervulde op diverse terreinen bestuursfuncties en was kantonrechter-plaatsvervanger. Tijdens zijn burgemeesterschap werd Venlo uitgebreid met Blerick, waardoor het inwonertal met ruim 10.000 steeg. Na de oorlog gaf hij leiding aan de wederopbouw van zijn in de oorlog zwaar getroffen stad.

KVP
in de periode 1946-1952: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Bernard Marie

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 24 februari 1887

overlijdensplaats en -datum
Venlo, 5 februari 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • burgemeester van Venlo, van 1 november 1921 tot 20 september 1941
 • burgemeester van Venlo, van september 1944 tot 1 maart 1952
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 15 juli 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Noord-Limburg
 • voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), afdeling Limburg, tot februari 1952

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 juli 1948 tot 21 september 1948
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 maart 1949 tot 23 juni 1949

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermheer kaatsvereniging "Bolsward"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken en volkshuisvesting

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • De grootvader van zijn echtgenote was raadsheer in de Hoge Raad, haar vader was officier van justitie
 • Oom van W.J.M. Berger, advocaat-generaal en procureur-generaal bij de Hoge Raad
 • Zijn vader was gemeenteraadslid en lid van Provinciale Staten van Limburg

verkiezingen
 • In 1946 en 1948 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.