Jhr.Mr. M.A.J. van der Beken Pasteel

foto Jhr.Mr. M.A.J. van der Beken Pasteel
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Vaak afwezig Eerste Kamerlid dat in de Zuidelijke Nederlanden (in Leuven) geboren was. Doorliep een rechterlijke loopbaan en werd uiteindelijk (in 1838) president van de rechtbank in Eindhoven. Eigenaar van de heerlijkheid Aalst en door de landeigenaren in 1823 tot Statenlid gekozen. Had later zitting voor de ridderschap, nadat hij in 1822 in de adelstand was verheven. Woonde na 1853 geen enkele vergadering meer bij.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1849-1859: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Michael Alexander Joseph

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leuven (Oostenr. Nederlanden), 11 maart 1789

overlijdensplaats en -datum
Stratum (thans gem. Eindhoven), 2 september 1864

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch liberaal'

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 6 juli 1837 tot 16 februari 1849 (voor de Ridderschap)
  • president Arrondissementsrechtbank te Eindhoven, van 1 oktober 1838 tot 2 september 1864
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Noord-Brabant)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 19 september 1859 (voor Noord-Brabant)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • lid college van regenten Huis van Arrest te Eindhoven, vanaf 21 juli 1830
  • lid Raad van Commissarissen Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden te 's-Hertogenbosch

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak eenmaal (in 1850) bij een verslag van de commissie voor de geloofsbrieven

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was raad van Stad en lande van Aerschot en secretaris van Stad en lande van Aerschot

verkiezingen
  • Stelde zich in 1859 niet meer herkiesbaar

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 17 oktober 1822

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.