Dr. J.W. (Jan) Beerekamp

foto Dr. J.W. (Jan) Beerekamp
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Voormalige predikant die elf jaar de CHU in de Eerste Kamer vertegenwoordigde. Stapte als dominee in de voetsporen van zijn vader, maar werd later docent en conrector in Hoogeveen. Doctor in de theologie. Erudiete, toegewijde en welsprekende senator, die zich vooral bezighield met volksgezondheid, maatschappelijk werk en defensie. Kreeg enige bekendheid omdat hij zich - samen met Hendrik Algra - kritisch uitliet over subsidie aan in zijn ogen omstreden kunstenaars als de schrijver Gerard Reve.

CHU
in de periode 1963-1974: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Wouterus (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Paesens (gem. Oostdongeradeel, Frl.), 29 juni 1917

overlijdensplaats en -datum
Hoogeveen, 14 april 1974

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • conrector Christelijk "Menso Alting Lyceum" te Hoogeveen, van 1959 tot 1972
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 6 juni 1962 tot 1968
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 februari 1963 tot 14 april 1974

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • voorzitter Inrichting voor zwakzinnigen (Hendrik van Boeyen-oord) te Assen, omstreeks 1967
 • vicevoorzitter ziekenhuis "Bethesda" te Hoogeveen

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • plaatsvervangend voorzitter commissie van rapporteurs voor Maatschappelijk Werk (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 30 oktober 1967 tot 12 december 1967
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Maatschappelijk Werk (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 16 september 1969

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met maatschappelijk werk, volksgezondheid en defensie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was vanaf juni 1970 enkele maanden afwezig als Kamerlid vanwege ziekte
 • Zijn schoonvader, H.W.J.C. Hanselaar, was eveneens predikant, in achtereenvolgens Heerjansdam, Zevenbergen, Rijperkerk, Jutphaas en Tull en 't Waal

anekdotes en citaten
 • Las in 1966 bij de behandeling van de begroting van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk enkele in zijn ogen provocerende en godslasterlijke passages voor uit het boek "Nader tot U" van G.K. Reve, om daarmee aan te dringen op stopzetting van de overheidssubsidie aan de schrijver

verkiezingen
 • In 1960 kandidaat en in 1963, 1966 en 1971 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.