Mr. H.A. des Amorie van der Hoeven

foto Mr. H.A. des Amorie van der Hoeven

Katholiek Tweede Kamerlid en staatsraad in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zoon van remonstrantse predikant en hoogleraar, maar zelf na terugkomst uit Nederlands-Indië katholiek. Was in Indië advocaat en redacteur van een belangrijk dagblad. In de Kamer een vooraanstaand katholiek lid, dat zich onafhankelijk opstelde. Op koloniaal gebied koos hij veelal de zijde van de liberalen en streed hij voor hervormingen. Kleine, bewegelijke afgevaardigde, die snel en vurig sprak. Na zijn Kamerlidmaatschap twaalf jaar staatsraad.

Rooms-Katholieken, Schaepmaniaan
in de periode 1875-1897: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Herman Agatho

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 22 juli 1829

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 oktober 1897

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (medestander van Schaepman)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • ambteloos, van 1869 tot september 1875
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1875 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 juni 1885 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Raad van State, van 1 juli 1885 tot 13 oktober 1897 (benoemd bij K.B. van 16 juni 1885)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

correspondent dagblad "De Locomotief"

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)
 • lid afdeling Koloniën (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Stemde in 1882, met Schaepman, vóór een afkeurende conclusie van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting over het grondbezit van inlanders. Aanneming van deze conclusie was voor minister Van Goltstein reden om af te treden.
 • Stemde in 1883 vóór de conclusie van een commissie van rapporteurs, waarin een de handelwijze van het Indische Gouvernement bij het afsluiten van een contract met de Bilitonmaatschappij werd veroordeeld. Aanneming van deze conclusie was voor minister De Brauw reden om af te treden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1888 bij de formatie van het kabinet-Mackay door Schaepman naar voren geschoven als minister van Koloniën, maar de antirevolutionairen gaven de voorkeur aan Keuchenius

uit de privésfeer (3/4)
 • Een zwager van hem, J. Pijnappel, was hoogleraar indologie in Delft, een andere zwager, L.W.E. Rauwenhoff, was hoogleraar theologie in Leiden
 • Zijn oom, Cornelis Pruys van der Hoeven, was arts en hoogleraar geneeskunde in Leiden
 • Zijn oom Jan was arts en hoogleraar natuurlijke historie in Leiden

verkiezingen
 • Werd steeds met grote meerderheid gekozen (circa 65 tot 80% van de stemmen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.