Mr. B. Albarda

foto Mr. B. Albarda
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RKD

Liberaal Fries Kamerlid en medestander van Thorbecke, die in 1848 in alle Friese districten werd gekozen. Advocaat in Leeuwarden en vele jaren deken van de orde van advocaten in Friesland. Was tevens enige jaren lid van Provinciale Staten van Friesland.

liberaal, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1844-1849: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Binse

geboorteplaats en -datum
Sint Annaparochie (grietenij Het Bildt), 30 augustus 1796

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 11 juni 1862

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • hervormingsgezind (voor 1849)
 • 'pragmatisch' liberaal (vanaf 1849)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • landeigenaar
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 5 juli 1831 tot augustus 1840 (voor de landelijke stand, district Bergum)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor Friesland)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van december 1840 tot september 1848 (voor de landelijke stand, district Bergum)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Friesland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 1848 tot 20 september 1849 (in 1848-1849 voor Friesland, in februari-september 1849 voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 24 september 1850 tot 15 september 1854 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

deken Orde van Advocaten in Friesland

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 februari 1849 tot april 1849
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juli 1849 tot september 1849

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in 1848 als lid van de Dubbele Kamer bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken IV (Prov. Staten en Gemeentebesturen) en VII (Financiën). Stemde vóór alle voorstellen.
 • Voerde in de zitting 1849 onder meer het woord bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de ministeriële verantwoordelijkheid, de uitzetting van vreemdelingen en het kroondomein

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in 1849 ontslag als Tweede Kamerlid na ziekte en het overlijden, op 12 september, van zijn dochter. Daardoor was, zo schreef hij, hem "den lust benomen in deze betrekking verder werkzaam te zijn."

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was gedeputeerde van Friesland
 • Grootvader van de sportpionier W.J.H. (Pim) Mulier

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1845 bij een tussentijdse verkiezing (vacature-S. Brouwer) verslagen door jhr. W.H. Lycklama à Nijeholt. Hij kreeg bij de derde stemming in de Staten van Friesland 21 stemmen, tegen 30 voor Lycklama.
 • Werd in 1848 bij de periodieke verkiezingen door de Staten van Friesland gekozen, nadat de aanvankelijk gekozen jhr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen voor een benoeming had bedankt.
 • Werd in 1848 in alle vier de Friese kiesdistricten gekozen en opteerde voor het kiesdistrict Leeuwarden. Versloeg in Leeuwarden B.H. van der Haer, in Dokkum J.Th. ter Bruggen Hugenholtz, in Franeker U.A. Everts en in Sneek P.J. Corsterus, A.F. Jongstra en N. van Heloma.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 21
 • Ned. Patriciaat, 1920

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.