Opkomstplicht

Met de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 werd ook de opkomstplicht ingevoerd. Het was niet verplicht te stemmen, maar iedereen moest zich melden op het stembureau, tenzij er een geldige reden voor verhindering was. Wie zonder reden wegbleef, kon een boete krijgen.

Over de opkomstplicht werd vaak gedebatteerd en er waren in de loop der tijd diverse voorstellen om die af te schaffen. Dit gebeurde uiteindelijk pas in 1970, nadat een Commissie-Berger daartoe had geadviseerd. Belangrijke overweging was, dat de plicht nauwelijks te handhaven was en vooral tot ontevredenheid en onlustgevoelens leidde. Partijen moesten maar zorgen voor motivatie om te gaan stemmen, zo meende de commissie.

Minister Beernink voerde dat advies uit via een wijziging van de Kieswet.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.