Vrijzinnige Partij (VP)

De Vrijzinnige Partij is een in november 2014 door Tweede Kamerlid Norbert Klein (ex-50PLUS) opgerichte partij. De partij staat voor vrijheid van denken, geloof en meningsuiting waarin iedereen beslist over eigen lijf en leven. De VP is voorstander van een basis-inkomen.

VP deed in alle kieskringen behalve Bonaire mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Lijsttrekker was Norbert Klein.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

De Vrijzinnige Partij heeft in het verkiezingsprogramma "De basis op orde" punten als een onvoorwaardelijk basisinkomen van 800 euro, 70% belasting boven de 230.000 euro en eigen risico naar 50 euro.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

  • Onvoorwaardelijk basisinkomen van 800 euro; afschaffen bijstand, AOW en andere uitkeringen en toeslagen
  • kleinere rol politieke partijen
  • afschaffen erfbelasting voor partners en kinderen
  • samenvoegen Tweede en Eerste Kamer
  • investeren in energiebesparingtechnieken
  • provincies opheffen
  • alle eerste levensbehoeften btw vrij
  • nieuw toptarief voor hoogste inkomens
  • Nederland in veilige eurozone als landen zich niet aan plichten houden

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.