Algemene Rekenkamer - president

Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de president. Er zijn sinds 1841 tot heden 24 presidenten geweest. De naam 'president' staat sinds 1976 in de Comptabiliteitswet, voordien werd van 'voorzitter' gesproken.

Bij het ontstaan van een vacature start de Rekenkamer een openbare sollicitatieprocedure en aan de hand hiervan stelt zij een aanbevelingslijst van zes kandidaten op. De Tweede Kamer doet na een geheime stemming een bindende voordracht van drie personen aan de regering, waarbij zij geen rekening hoeft te houden met de aanbevelingslijst van de Rekenkamer.

Uiteindelijk wordt het nieuwe lid voor het leven (dat wil zeggen, tot het zevenstige levensjaar) benoemd bij Koninklijk Besluit. Het college zelf kiest uit zijn midden de president.

De huidige president is Pieter Duisenberg.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken

De beslissingen van het college, voorgezeten door de president, worden gemaakt in collegiaal bestuur. Dat wil zeggen dat in principe alle besluiten gemaakt worden door het gehele college, en niet door de president of één van de afzonderlijke collegeleden.

Wel zijn alle collegeleden, inclusief de president, rapporteur voor een deel van de onderzoeken die de Rekenkamer uitvoert.

2.

Overzicht voorzitters, vanaf 1976 presidenten

In onderstaand overzicht vindt u de complete lijst van presidenten van de Algemene Rekenkamer sinds 1814.

fotonaam presidentaanvang functieeinde functie
Pieter DuisenbergP.J. (Pieter) Duisenberg2023-09-01
Visser, Drs. A.P.A.P. (Arno) Visser2015-10-152023-01-01
Stuiveling, Drs. S.J.S.J. (Saskia) Stuiveling1999-05-012015-06-01
Henk KoningH.E. (Henk) Koning1991-11-011999-04-01
Kordes, F.G.F.G. (Frans) Kordes1984-10-291991-11-01
Peschar, Drs. H.H. (Harry) Peschar1968-02-011984-10-01
Ch.J.M. HensCh.J.M. Hens1965-01-041968-01-01
Götzen, L.L. (Lubbert) Götzen1956-11-271965-01-01
Gerritsen, D.J.D.J. Gerritsen1956-03-011956-04-11
Bloeme, M. deM. de Bloeme1953-05-161956-01-01
Sanders, Th.Th. Sanders1946-01-021953-01-01
Zuyderhoff, R.R. Zuyderhoff1934-02-011944-12-24
G.C. van AsbeckG.C. baron van Asbeck1928-10-081934-01-01
J.H. van ReenenJ.H. van Reenen1920-07-011928-10-01
Th.Ph. baron MackayTh.Ph. baron Mackay1911-06-191920-07-01
Le Bron de Vexela, J.L.J.L. Le Bron de Vexela1908-07-011911-04-26
H.P. van KarnebeekS.M.S. de Savornin Lohman1905-01-231908-07-01
C.M. van VlietC.M. van Vliet1902-04-011904-11-11
Six van Oterleek, E.W.J. baronE.W.J. baron Six van Oterleek1892-04-011901-12-15
Roy van Zuidewijn, E.A.A.J. deE.A.A.J. de Roy van Zuidewijn1881-10-201892-01-22
Zuylen van Nievelt, Mr. Th.W. baron vanTh.W. baron van Zuylen van Nievelt1880-01-011881-07-03
Hora Siccama, Jhr. O.W.O.W. Hora Siccama1868-10-221879-10-10
Gevers van Kethel en Spaland, Jhr. M.H.B.W. (Bron: gedenkboek van de Algemene Rekenkamer)M.B.H.W. Gevers van Kethel en Spaland1851-11-011868-10-01
Wendt, Mr. A.R. deA.R. de Wendt1841-12-011851-07-31

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.