Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Tot 7 juni 2011 waren er de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI).

De commissie besprak verder onderwerpen als de Omgevingswet en maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.

De werkzaamheden van deze commissie zijn per 7 november 2017 overgenomen door de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving.

Griffier was W. (Warmolt) de Boer.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.