Initiatiefnota

In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen. Als regel komt de regering met een reactie. De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer, meestal in een algemeen overleg van de betreffende Kamercommissie. Dat debat kan vooraf worden gegaan door een schriftelijke voorbereiding waarin andere Kamerleden vragen kunnen stellen. Verder kan aan het kabinet om een reactie worden gevraagd op de nota.

Initiatiefnota's die de afgelopen jaren verschenen, betroffen onder meer het fietsbeleid, het immigratiebeleid, grensoverschrijdend personenvervoer, regionale omroep, plattelandswoningen, alimentatie en natuurbeleid . Concrete voorbeelden zijn:

De mogelijkheid om een initiatiefnota in te dienen, bestaat sinds 2004. Hierop is artikel 119 van het reglement van orde van toepassing over het in handen van een commissie stellen van stukken.


Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over moties, stemgedrag, Kamervragen of andere parlementaire activiteiten? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.