Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

  • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
  • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen
Voorzitter is E.B. (Bastiaan) van Apeldoorn. Ondervoorzitter is A. (André) Postema. Griffier is dhr. drs. F.J. Bergman.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Max AardemaAardema, M.PVV
2Apeldoorn, van SPApeldoorn, Prof.Dr. E.B. vanSP
3M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)Baay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
4Backer D66Backer, Jhr. Mr. J.P.D66
5R.G. de Bruijn-Wezeman (VVD)Bruijn-Wezeman, R.G. deVVD
6Dercksen PVVDercksen, R.G.J.PVV
7Dijk, van  SGPDijk, Mr. D.J.H. vanSGP
8Faber PVVFaber-van de Klashorst, M.H.M.PVV
9Hoeve, ten OSFHoeve, Drs. H. tenOSF
10Kappen, van VVDKappen, F.E. vanVVD
11Knapen CDAKnapen, Dr. H.P.M.CDA
12Koffeman PvdDKoffeman, Drs. N.K.PvdD
13Kox SPKox, M.J.M.SP
14Kuiper CUKuiper, Prof.Dr. R.CU
15Martens CDAMartens, Drs. M.J.Th.CDA
16Oomen CDAOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
17H.W. Overbeek (SP)Overbeek, Prof.Dr. H.W.SP
18Postema, Drs. A.PvdA
19Schaap VVDSchaap, Prof.Dr.ing. S.VVD
20Sini MA, M.PvdA
21Stienen D66Stienen, Drs. C.P.W.J.D66
22Strik GLStrik, Dr. M.H.A.GL
23Ven, van de  VVDVen, Mr. M.P.M. van deVVD
24Vlietstra, J.G.PvdA

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.