Onderwijsraad

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De raad geeft zowel ongevraagd als gevraagd advies aan de betrokken bewindslieden, de Eerste en Tweede Kamer en gemeenten. Wettelijke basis is de Wet op de onderwijsraad.

De raad telt maximaal tien leden, een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris. Daarmee zitten er op dit moment 13 personen in de Onderwijsraad. Zij worden voor een periode van vier jaar benoemd; daarna kunnen zij nog tweemaal worden herbenoemd. De leden van de raad worden benoemd vanwege hun deskundigheid en hebben uiteenlopende achtergronden.

Daarnaast bestaat er sinds 2019 ook een JongerenOnderwijsraad, die bestaat uit 18 leerlingen van diverse typen scholen (basis, VO, MBO en HBO/Universiteit). Zij nemen voor een periode van twee jaar deel.

2.

Positie

De Onderwijsraad neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Economische Zaken. De onderwerpen waar de Onderwijsraad zich mee bezighoudt, worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

3.

Geschiedenis

De Onderwijsraad is opgericht in 1919.


Meer over