Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)

Logo CDJA

Het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie die verbonden is aan het CDA. De jongerenorganisatie kwam tot stand na een fusie van de KVPJO (KVP-Jongeren), ARJOS (ARP-Jongeren) en CHJO (CH-Jongeren). De organisatie is opgericht in 1981 en is lokaal, landelijk en internationaal actief. Het CDJA heeft circa vijftig afdelingen die zich richten op provinciale en lokale politiek.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

Het CDJA deelt de idealen van het christendemocratisch denken met het CDA. Dit christendemocratisch denken omvat vier pijlers: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.

2.

Organisatiestructuur

De jongerenorganisatie staat onder leiding van een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gecontroleerd door het algemeen bestuur, waarin vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen zitting hebben. Het CDJA kent ongeveer vijftig lokale afdelingen, die samenkomen tijdens de halfjaarlijkse congressen. Naast het congres kent het CDJA nog een partijraad, als 'plaatsvervanger' van het congres. De partijraad komt twee keer per jaar bijeen.

3.

Prominente ex-leden

4.

Historische ontwikkeling

Al in 1971 was er sprake van een eerste vorm van samenwerking tussen de christendemocratische jongeren. De KVPJG (KVP-Jongeren) en CHJO (CHU-Jongeren) richtten in 1971 de federatie KVPJG-CHJO op. Beide organisaties streefden naar een progressieve koers. Kort na de oprichting van de federatie stortte de KVPJG in, met het einde van de federatie als gevolg.

In 1976 waagden de jongerenorganisaties een nieuwe poging tot christendemocratische samenwerking. De KVPJG was inmiddels opgeheven, maar speciaal voor deze gelegenheid richtte het KVP-hoofdbestuur een nieuwe jongerentak op: de KVPJO. De CHJO, hoewel redelijk inactief, en de ARJOS (de ARP-jongeren) waren de andere twee deelnemende organisaties. De federatie werd in 1977 opgericht, twee jaar na de federatie van de moederpartijen.

Hoewel de moederpartijen in 1980 fuseerden, volgden de jongeren pas in 1981. Het streven van de jongeren om ook in 1980 in een gezamenlijke organisatie (het CDJA) op te gaan, werd verstoord door het ARJOS-congres. Hier haalde het voorstel tot opheffing niet de benodigde tweederde meerderheid. In januari 1981 lukte dit wel.

CDJA

De eerste jaren van het CDJA stonden in het teken van de bloedgroepenstrijd. De drie jongerenorganisaties hadden deze periode nodig om elkaar te kunnen accepteren. Daarnaast dienden ook de drie organisaties in één te integreren. Vanaf 1986 vertoonde het ledenaantal een stijgende lijn, waardoor het CDJA in rustig vaarwater terecht kwam.

De relatie van het CDJA met de moederpartij is minder streng dan bij de voorgangers. Het hoofdbestuur benoemde tot 1995, samen met het CDJA, de secretaris van de PJO. Hoewel het CDJA officieel onafhankelijk is, is het statutair gezien een 'bijzondere organisatie' voor het CDA. De jongeren hebben vertegenwoordigers in onder andere het hoofdbestuur en partijraad van de moederpartij.

5.

Gegevens

Naam

Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)

Moederpartij

CDA

Opgericht

17 januari 1981

Ledenaantal

ongeveer 1880 (in 2017)

Ledenblad

Interruptie

Internet

www.cdja.nl

Email

secretaris@cdja.nl

Telefoon

070 34 24 851

Adres

Buitenom 18

2512 XA Den Haag


Meer over