Economische Bond

De Economische Bond werd op 15 december 1917 opgericht als liberale partij. Zij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de Liberale Unie, de Bond van Vrije-Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. Haar streven werd in 1921 deels verwezenlijkt door oprichting van de Vrijheidsbond.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De Economische Bond was een liberale partij die vond dat de staat bestuurd moest worden door en voor allen, met gelijk staatsburgerschap voor mannen en vrouwen, voor alle klassen en voor alle groepen van de bevolking.

De staat moest via wetgeving onderdrukking van maatschappelijk zwakkeren voorkomen, zorgen voor onpartijdige beslechting van arbeidsgeschillen en sociale voorzieningen treffen. Maar de staat moest zich verder onthouden van ingrijpen in het economisch leven als daardoor het particuliere bedrijfsleven zou worden gehinderd.

De partij was voorstander van vrijhandel, krachtige bevordering van het economische leven door onder meer drooglegging van polders, ontginning van woeste gronden, verbetering van het verkeerswezen, beter landbouw- en handelsonderwijs en snelle elektrificatie.

2.

Prof. Treub

Voorman van de Economische Bond was de vroegere VDB-politicus en oud-minister Treub. Hij was wethouder in Amsterdam geweest en een spraakmakend Kamerlid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een uiterst bekwaam minister. In die functie wist hij het financiële en economische leven draaiende te houden, ondanks allerlei moeilijkheden op het gebied van de handel.

3.

Electoraat

De partij behaalde in 1918 ruim 40.000 stemmen (3.1%), goed voor 3 zetels. Vrijwel alle stemmen waren uitgebracht op lijsttrekker Treub.

De partij werkte tot 1921 met het VDW, de Plattelandersbond, de Middenstandspartij en de Neutrale Partij samen in de Neutrale fractie onder leiding van Treub. In 1921 vormde de Economische Bond samen met de Liberale Unie , de Vrije-Liberalen en enkele splinterpartijen de Vrijheidsbond.


Meer over

Kijk voor meer informatie over de Economische Bond op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.