G.C. (Gerard) Stubenrouch

foto G.C. (Gerard) Stubenrouch
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Leraar klassieke talen en wethouder van Breda die in het kabinet-De Quay onder Cals staatssecretaris van onderwijs werd. Hield zich vooral bezig met lager en middelbaar onderwijs en met het beroepsonderwijs. Ondersteunde Cals bij de voorbereiding van de Mammoetwet, met name wat betreft het onderwijskundige gedeelte. Overleed op 44-jarige leeftijd. Cals prees tijdens de aan Stubenrouch gewijde herdenking diens nauwgezetheid, toewijding en deskundigheid.

KVP
in de periode 1959-1962: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerard Carl (Gerard)

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 8 februari 1918

overlijdensplaats en -datum
Breda, 22 april 1962

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • leraar klassieke talen, R.K. "Onze Lieve Vrouwe Lyceum" te Breda, van 1946 tot 16 juni 1959
  • lid gemeenteraad van Breda, van 6 september 1949 tot 16 juni 1959
  • wethouder (van onderwijs, cultuur en sport) van Breda, van 1 september 1953 tot 16 juni 1959
  • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met lager-, voorbereidend hoger-, en middelbaar onderwijs, nijverheidsonderwijs, sociaal-pedagogisch onderwijs, en vormingswerk leerplichtvrije jeugd), van 16 juni 1959 tot 22 april 1962

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Bracht in 1960 een nota uit waarin de te verwachten behoefte aan en spreiding van scholen voor hoger technisch onderwijs (HTS-plan) werd uiteengezet (5.793)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Had een belangrijk aandeel bij de voorbereiding van de Wet op het Voortgezet Onderwijs ("Mammoetwet') en was in maart/april 1962 aanwezig bij de Tweede Kamerdebatten daarover

uit de privésfeer
  • Was licht gehandicapt door een klompvoet

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Winkler Prins Jaarboek 1963

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.