Home > Kiezers > De Grondwet

Nieuws Grondwet van Nederland

 • 18 januari 2018
  Benoeming burgemeester waarschijnlijk uit de Grondwet
 • 17 november 2017
  Grondwetswijziging voor Caribisch Nederland in werking getreden
 • 2 oktober 2017
  Raad van State: voorstel constitutionele toetsing is feitelijk vervallen
 • 12 september 2017
  Tweede Kamer stemt in met constitutionele basis openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
 • 1 juni 2017
  Raad van State gevraagd te adviseren over afhandeling toetsingsvoorstel-GroenLinks
 • 24 mei 2017
  Van Raak (SP) heeft voorstel tweede lezing correctief referendum ingediend
 • 21 april 2017
  Trouw: D66, GroenLinks en PvdA gaan tweedelezingvoorstel correctief referendum indienen
 • 13 april 2017
  Steun in Tweede Kamer voor modernisering briefgeheim
 • 12 april 2017
  Plasterk: tweede lezingsvoorstel constitutionele toetsing is 'dood'
 • 12 april 2017
  Achtergrond: de tweede lezing van Grondwetsherziening
 • 24 februari 2017
  De Grondwet als richtingwijzer in een verwarde samenleving
 • 27 januari 2017
  Staatscommissie onderzoekt parlementair stelsel
 • 12 juli 2016
  Eerste en Tweede Kamer vragen om staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel
 • 1 juli 2016
  'Minipreambule' voorgesteld voor Grondwet
 • 7 juni 2016
  Kameroverleg over instelling Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel
 • 18 maart 2016
  Eerste Kamervoorzitter vraagt Tweede Kamer wat zij van instellen staatscommissie vindt
 • 23 maart 2015
  Plasterk gaat impasse over kiesrecht op Antillen voor Senaat doorbreken
 • 2 maart 2015
  Minister Plasterk vraagt Tweede Kamer: is apart kiescollege op Antillen voor Eerste Kamer haalbaar?
 • 28 augustus 2014
  Internetconsultatie over opnemen van recht op eerlijk proces in Grondwet
 • 22 augustus 2014
  Kabinet start internetconsultatie over algemene grondwetsbepaling

 volgende pagina