Columns De Koning

Wekelijks verschijnt op de website een column, die afwisselend wordt geschreven door prof. dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg en dr. B.H. (Bert) van den Braak .

De columns belichten op onafhankelijke wijze actuele politieke onderwerpen vanuit staatsrechtelijk, politicologisch en/of historisch oogpunt. De onderwerpen variëren van partijpolitieke ontwikkelingen tot constitutionele vraagstukken en van typisch Nederlandse thema's tot tendenzen die zich in de Europese Unie voordoen.

Met de columns hopen de auteurs vanuit hun eigen gezichtspunt een bijdrage te leveren aan het denken over politieke thema's en ontwikkelingen.

Aanmelden kan via columns.parlement.com

­

28 april 2017
Vijftig - J.Th.J. van den Berg
Na vier jaar koningschap van Willem-Alexander beginnen de ‘evaluaties’ nu hij vijftig jaar is geworden.
30 december 2016
Geheimen van Soestdijk - Bert van den Braak
Gelukkig doet het persoonlijke leven van een staatshoofd er niet zoveel toe.
30 oktober 2015
Aandachttrekkerij - J.Th.J. van den Berg
Of de aandrang van de Tweede Kamer op beëindiging van belastingvoordelen voor de Koning op verlangen naar rechtsgelijkheid berust, moet ernstig worden betwijfeld.
23 oktober 2015
Koninklijke belastingvrijdom - Bert van den Braak
Ook dit jaar was er discussie over de belastingvrijdom voor de Koning. Ofwel: zijn Kamerleden soms toch een beetje/vrij dom?
26 april 2013
Monarchie als dubbele duobaan - Bert van den Braak
Sinds 1983, maar feitelijk al sinds 1848, is Nederland geen monarchie meer. Het koningschap is eigenlijk in twee opzichten een duobaan.
19 april 2013
Macht verloren, gezag versterkt - J.Th.J. van den Berg
Het koningschap heeft dankzij Beatrix aanzienlijk aan gewicht gewonnen.
12 april 2013
Rood en oranje - Bert van den Braak
De afwezigheid van Kamerleden laat weer eens zien dat een deel van 'links' een wat ongemakkelijke relatie met de monarchie heeft.
8 februari 2013
Het belang van goed regentschap - J.Th.J. van den Berg
Niemand verlangt ernaar, maar toch dient het regentschap te worden geregeld voor het geval de nieuwe koning overlijdt, voordat zijn dochter meerderjarig is geworden.
1 februari 2013
Geen fundament of ornament, wel een (ver)bindende factor - Bert van den Braak
Er is alle reden om met waardering terug te kijken naar een regeerperiode waarin invulling werd gegeven aan 'modern koningschap'.
28 december 2012
Het laatste koninklijk moment - J.Th.J. van den Berg
Naarmate er in de formatie minder rol voor de koningin overblijft lijkt haar kersttoespraak een meer 'politiek' karakter te krijgen.
5 augustus 2011
Koninklijke republiek - Bert van den Braak
In 1806 werd het koningschap geïntroduceerd in het Nederlandse staatsbestel. Dat koningschap werd verbonden met 'Republikeinse' elementen.
20 mei 2011
Een royaal inkomen - J.Th.J. van den Berg
Een koninklijk inkomen is niet per definitie een royaal inkomen.
18 maart 2011
Ceremonieel staatshoofd - Bert van den Braak
Het debat over een ceremonieel koningschap is weer volop gaande. De uitkomst daarvan lijkt vast te staan en daarmee is de discussie zinloos én schadelijk.
5 november 2010
Hoe de Koning in de regering kwam - J.Th.J. van den Berg
Wie de koningin 'uit de regering' wil hebben, zou toch eerst eens moeten weten hoe zij erin is gekomen. Misschien wordt die verwijdering dan wel veel minder interessant.
30 juli 2010
De adviseurs van de koningin - J.Th.J. van den Berg
De vaste adviseurs aan het begin van de formatie zijn niet voorgeschreven, maar zij scheppen wel kalmte en zij beschermen de koningin tegen de verdenking van politieke besluiten.
11 september 2009
Wat te doen met de Troonrede? - J.Th.J. van den Berg
Het is deze zomer (weer) niet gelukt een nieuwe formule te vinden voor de Troonrede. Jammer voor de koningin en voor ons allemaal.
1 mei 2009
Beschouwingen over het koningschap - Bert van den Braak
De koning is nu nog deel van de regering. Moet dit als Willem-Alexander koning wordt veranderen?
16 september 2005
Lekken of openbaren? - J.Th.J. van den Berg
Artikel 65 van de Grondwet zegt dat jaarlijks op de derde dinsdag in september een uiteenzetting van het beleid wordt gegeven. Nergens staat echter dat het verstrekken van informatie over beleidsvoornemens vóór Prinsjesdag niet is toegestaan.
10 juni 2005
Handtekening - J.Th.J. van den Berg
In 1840 werd de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd. Naast de handtekening van de koning, het 'seign', kwam er een contraseign van de minister. De betekenis van die begrippen is nu precies omgekeerd. Een treffende illustratie van de verandere positie van de koning(in) in ons grondwettelijk bestel.