BIJ1 en Tweede Kamerverkiezingen van 2021

BIJ1 had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Sylvana Simons als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig'. BIJ1 heeft 1 zetel gewonnen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Op de tweede en derde plek stonden respectievelijk Quinsy Gario en Rebekka Timmer, maar zij zijn niet verkozen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

BIJ1 ging de verkiezingen in met het programma: 'Allemaal anders, maar toch gelijkwaardig'. De kern van het programma was dat BIJ1 streeft naar een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. De partij richt zich op meer zeggenschap voor burgers, zekerheid om vertegenwoordigd te worden en meer oog voor de diversiteit in de samenleving.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • grondwettelijke verankering van de rechten van dieren
 • uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met etniciteit, afkomst, nationaliteit, beperking, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie
 • instellen van een Constitutioneel Hof
 • afschaffen van de monarchie; instellen van een republiek met een president als staatshoofd
 • verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar
 • het instellen van burgerfora bij wetsvoorstellen en belangrijke besluiten.

Europa

 • verregaande democratisering van de EU, zoals versterking van het Europees burgerinitiatief
 • meer transparantie uit de EU over besluitvorming, zoals besluitvorming in de Raad van de Europese Unie
 • een actieve rol van burgers in de Conferentie over de Toekomst van Europa
 • het aannemen van een gelijkebehandelingsrichtlijn binnen de Europese Unie
 • een Europees verbod op export van goederen waarmee mensenrechten geschonden worden in derde landen
 • tegen een Europees leger
 • afschaffen van de periodieke verhuizing van het Europees Parlement naar Straatsburg.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.