Regentschap

Een regent is iemand die tijdelijk het koninklijk gezag uitoefent, we spreken dan van een regentschap. In welke gevallen een regent optreedt, is geregeld in de Grondwet.

Dat gebeurt in één van de volgende situaties:

De regent wordt bij wet benoemd. Het voorstel daartoe wordt behandeld in een Verenigde Vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal.

De regent treedt in de bovengenoemde gevallen onmiddellijk aan en legt daarna de eed of belofte af in een verenigde vergadering. Dit is wettelijk geregeld.

Huidig regentschap

Op 3 december 2013 keurde de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal een wetsvoorstel goed dat koningin Máxima benoemt tot regent voor het geval dat koning Willem-Alexander mocht overlijden en de Prinses van Oranje, Amalia, nog geen 18 jaar oud is. Prins Constantijn wordt benoemd tot regent indien Máxima in dat geval mocht zijn overleden.

Historische ontwikkeling

Tot nu toe zijn de volgende regenten opgetreden:

Tijdens de volgende Verenigde Vergaderingen vond de beëdiging van de regent plaats:

  • 20 november 1890
  • 8 december 1890
  • 14 oktober 1947
  • 14 mei 1948

Meer over