Tweede Kamerverkiezingen 2010

Op 9 juni 2010 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende IV. De PvdA-bewindslieden traden uit het kabinet. De breuk tussen de coalitiepartijen bleek onherstelbaar.

Op basis van de verkiezingsuitslag formeerden VVD, CDA en PVV het eerste Kabinet Rutte. VVD en CDA namen deel aan de regering, de PVV gaf gedoogsteun. Op 14 oktober 2010 was de beëdiging van de nieuwe bewindslieden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 2010

Zetels 2006

Winst/verlies

VVD

31

22

+9

PvdA

30

33

-3

Partij voor de Vrijheid

24

9

+15

CDA

21

41

-20

SP

15

25

-10

D66

10

3

+7

GroenLinks

10

7

+3

ChristenUnie

5

6

-1

SGP

2

2

0

Partij voor de Dieren

2

2

0

TROTS/Verdonk

0

-

-

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 2010 geen zetels behaald.

 

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 2010 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2010

verkiezingsdatum

9 juni 2010

aantal opgeroepen kiezers

12.524.152

aantal uitgebrachte geldige stemmen

9.416.001

blanco

8.829

ongeldig

18.147

kiesdeler

62.773

voorkeursdrempel

15.694

opkomstpercentage

75,4

aantal deelnemende partijen

18

aantal partijen dat zetel behaalde

10

4.

Achtergrond verkiezingen

Val kabinet Balkenende IV

In de vroege ochtend van 20 februari 2010 wist het vierde kabinet-Balkenende geen overeenstemming te bereiken over eventuele voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in de Afghaanse provincie Uruzgan. De ministers van PvdA wilden negatief antwoorden op een verzoek van de NAVO voor verdere activiteiten na 2010.

Toen de meerderheid van het kabinet anders besloot, konden de PvdA-ministers dat niet voor hun rekening nemen en kondigden zij aan ontslag te nemen. De ministers van CDA en ChristenUnie zagen daarin aanleiding om hun portefeuille, functies en ambt ter beschikking te stellen. Er kwam met de Uruzgan-crisis dus een einde aan deze Christelijk-sociale coalitie.

Het in feite niet meer als zodanig bestaande kabinet-Balkenende IV regeerde demissionair als rompkabinet verder met de belangrijkste taak vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Reguliere verkiezingen waren aanvankelijk voorzien voor mei 2011. Deze werden met een jaar vervroegd naar 9 juni 2010.

5.

Gekozenen

Op basis van de door de Kiesraad op 15 juni 2010 vastgestelde uitslag vormen onderstaande personen de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen in 2010. Twee gekozenen van het CDA, Jack de Vries en lijsttrekker Jan Peter Balkenende hebben hun benoeming niet aangenomen. In hun plaats zijn Sander de Rouwe en Hanke Bruins Slot benoemd.

Twee kandidaten, Sabine Uitslag en Pia Dijkstra, werden gekozen via voorkeurstemmen.

Ten opzichte van de afgetreden Kamer zijn er 63 nieuwkomers, van wie er zes overigens al eerder zitting hadden in de Tweede Kamer. Het aantal vrouwen in de Kamer is 62, twee minder dan in de vorige Kamer.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozen Kamerleden.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.