Mr. H.C.J.L. (Harry) Borghouts

foto Mr. H.C.J.L. (Harry) Borghouts

Voormalige topambtenaar, die in 2002 Commissaris van de Koningin in Noord-Holland werd. Kreeg als GroenLinks-lid toen de voorkeur boven oud-minister Netelenbos (PvdA). Bekleedde eerder functies bij Binnenlandse Zaken en speelde een belangrijke rol bij de reorganisatie van de politie. Was zes jaar S.G. van Justitie. Kritiek op het financieel beheer van de provincie en op zijn functioneren, deden hem besluiten op te stappen. Stond bekend als een standvastig, loyaal en op consensus gericht bestuurder, die echter ook wel als afstandelijk en rechtlijnig werd beschouwd.

in de periode 1996-2009: Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henricus Cornelius Johannes Lodewijk (Harry)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen op Zoom, 7 februari 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • PPR (Politieke Partij Radikalen)
  • GroenLinks

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

  • projectmanager Reorganisatie Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1991 tot 1992
  • directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1992 tot maart 1996
  • secretaris-generaal ministerie van Justitie, van 1 maart 1996 tot 1 juni 2002
  • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 1 juni 2002 tot 1 december 2009

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/26)
  • lid algemeen en dagelijks bestuur Kenniskring Amsterdam
  • lid opdrachtgevend bestuur Intercoach

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Kwam in 2009 onder vuur te liggen vanwege het verlies van miljoenen euro's door de provincie door het failliet van de IJslandse bank Landsbanki. Sommige partijen verweten hem onvoldoende toezicht te hebben gehouden. Daarna werden vragen gesteld bij de tijdsbesteding die zijn tijdelijke voorzitterschap van het bestuur van het ABP kostte. Toen hij in september 2009 onder vuur kwam te liggen vanwege de goedkeuring die hij had verleend aan declaraties van gedeputeerde Hooijmaijers zonder dat daarbij bonnetjes waren overlegd (het betrof een declaratie van circa 3000 euro in verband met meerdere reizen vanwege handelsmissies), besloot hij op te stappen.
  • Stelde zich in 2011 beschikbaar voor een kandidatuur voor de Eerste Kamer, maar trok zich terug niet hij niet op een verkiesbare plaats werd gezet door het GroenLinks-congres

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.