Ing. J. (Joeke) Baarda

foto Ing. J. (Joeke) Baarda
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Slagerszoon die al op jonge leeftijd politiek actief werd in de CHU. Was hoofd van de hoofdafdeling stadsontwikkeling van de gemeente Sneek en lid van Provinciale Staten van Friesland. Kwam in 1987 voor het CDA in de Eerste Kamer en werd daar een gewaardeerd woordvoerder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer (onder andere bij de debatten over de uitbreiding van Schiphol). Hield zich ook bezig met defensie en was lid van de NAVO-assemblee. Enige jaren voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

CDA
in de periode 1987-2003: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Joeke (Joeke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Menaldum (gem. Menaldumadeel, Frl.), 14 augustus 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • lid Provinciale Staten van Friesland, van september 1971 tot 5 juni 1974
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 10 juni 2003
 • hoofd hoofdafdeling stadsontwikkeling, gemeente Sneek, van 1987 tot 1 september 1996

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/17)
 • lid Benelux-parlement
 • lid OVSE-assemblee

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 juni 1991 tot 10 juni 2003
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 juni 1991 tot 13 juni 1995

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hij hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en waterstaat en milieubeleid. Voerde in 1997 tevens het woord bij de behandeling van een wijziging van de Visserijwet.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Friesland, 1987 (bedankt)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.