Mr. P.J. (Paul) Reymer

foto Mr. P.J. (Paul) Reymer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Telg van een katholieke familie van Gelderse steenfabrikanten, die onder meer minister was. Na advocaat en kantonrechter te zijn geweest vier jaar een onopvallend Tweede Kamerlid. Werd daarna burgemeester van Hilversum en Eerste Kamerlid. Als minister van Waterstaat in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck geen succes; volgens Oud was hij volstrekt onministeriabel. Bracht wel een regeling voor de radiozendtijd tot stand, waarbij de veel grotere AVRO evenveel zendtijd kreeg als KRO, NCRV en VARA. Na zijn ministerschap burgemeester van Roermond. Vanwege zijn houding in de oorlog gevangengenomen, maar later ontoerekeningsvatbaar verklaard.

RKSP, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1918-1933: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Achternaam oorspronkelijk 'Reijmer'

geboorteplaats en -datum
Renkum, 11 april 1882

overlijdensplaats en -datum
Uden, 26 februari 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
 • burgemeester van Hilversum, van 1 maart 1922 tot 10 augustus 1929
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 maart 1928 tot 10 augustus 1929
 • minister van Waterstaat, van 10 augustus 1929 tot 26 mei 1933
 • ambteloos, van 25 mei 1933 tot 1 januari 1935
 • burgemeester van Roermond, van 1 januari 1935 tot 6 september 1943 (ontslag op verzoek)
 • waarnemend burgemeester van Maasniel, van 1 januari 1942 tot 6 september 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid bestuur Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
 • lid Raad van Bijstand Industriebank

afgeleide functies, presidia etc.
secretaris van de ministerraad (kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III), van 10 augustus 1929 tot 26 mei 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met justitie en arbeidszaken
 • Sprak in de Eerste Kamer onder andere over waterstaat, arbeidszaken en landbouw

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1930 het Zendtijdbesluit tot stand, waardoor de radiozendtijd gelijkelijk werd verdeeld onder de vier bestaande omroeporganisaties (AVRO, KRO, NCRV en VARA)
 • Besloot in 1932 voor het afgesloten deel van de Zuiderzee de naam IJsselmeer te gebruiken en voor het deel ten noorden van de afsluitdijk de naam Waddenzee

als bewindspersoon (wetgeving) (2/5)
 • Bracht in 1931 de Binnenvaartrampenwet tot stand. Deze wet bevatte bepalingen over onderzoek naar scheepsrampen op de Nederlandse binnenwateren. Dit onderzoek moest worden gedaan door of vanwege de Hoofdinspecteur van de scheepvaart.
 • Bracht in 1931 de wet tot stand inzake aanleg van een scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Boven-Rijn en tot verbetering van de vaarweg naar Vreeswijk ten behoeve van de binnnenscheepvaart. De wet voorzag in aanleg op kosten van de Staat van het Amsterdam-Rijnkanaal en van een kanaal tussen de Lek (bij Ravenswaay) en de Waal (bij Tiel). Het Rijk financierde tevens het onderhoud van beide kanalen. Het Amsterdam-Rijnkanaal zou overigens pas in 1952 voltooid worden.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 3 oktober 1945 in Haarlem gearresteerd en in Roermond in bewaring gesteld, verdacht van verraad en samenwerking met de Duitse bezetter
 • Werd in 1946 buiten vervolging gesteld op grond van een psychiatrisch rapport
 • Werd op 25 maart 1949 alsnog ontslagen als burgemeester krachtens het Zuiveringsbesluit

uit de privésfeer
 • Toen hij in 1929 zeven maanden uitgeschakeld was door ziekte, beheerde een zwager zijn financiën. Deze ontdekte dat Reymer schulden had en een drankprobleem.

verkiezingen
 • Werd in 1913 in het district Amsterdam III verslagen door P.J. Troelstra (sdap). Eindigde bij naverkiezingen in het zelfde district als derde achter H. Polak (sdap) en P. Otto (ul).
 • Was in 1923 Eerste Kamerkandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, juli 1922 (benoeming niet aangenomen)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.