Mr. B.M. Bahlmann

foto Mr. B.M. Bahlmann
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden

Belangrijk exponent van de conservatieve vleugel van de katholieken en voornaamste katholieke tegenstander van Schaepman. Kwam uit een familie van textielhandelaren. In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met financiën en economische zaken en kwam hij op voor de belangen van de industrie (handelsbescherming). Speelde als president-commissaris een belangrijke rol bij dagblad De Maasbode. Stierf in de vergaderzaal van de Tweede Kamer toen hij fel ageerde tegen het voorstel om de mogelijkheid van plaatsvervanging (remplacering) bij het leger af te schaffen. Hoewel hij de naam gaf aan de club van conservatieve katholieken was hij in veel opzichten een zelfstandig opererend Kamerlid.

Rooms-Katholieken, Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1880-1898: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bernardus Marie

geboorteplaats en -datum
Groesbeek, 20 augustus 1848

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 mei 1898

begraafplaats en -datum
Nijmegen, 18 mei 1898

2.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • handelaar in de manufacturen te Manchester, van 1867 tot 1872
 • handelaar in de manufacturen te Nijmegen, van 1867 tot 1872
 • advocaat en procureur te Rotterdam, van 1878 tot 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 december 1880 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 13 mei 1898 (voor het kiesdistrict Tilburg)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "De Courant 'De Maasbode'" te Rotterdam, van juni 1887 tot 1891
 • lid bestuur Nederlandsche Vereeniging voor evenredige Vertegenwoordiging, van april 1898 tot mei 1898

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1893 tot september 1893
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1897 tot mei 1898

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Diende in 1889 een initiatiefwetsvoorstel in over verlaging van de accijns en invoerrechten van zout. Dit voorstel werd in 1892 ingetrokken.
 • Diende in 1889 een initiatiefwetsvoorstel in over een voorziening in de kwijnende toestand van de landbouw; dit voorstel werd eveneens in 1892 ingetrokken.
 • Diende in 1896 een initiatiefwetsvoorstel in tot Wijziging van de Wet op de schutterijen uit 1827; dit voorstel verviel in mei 1898 door zijn overlijden.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kreeg in 1880 bij de kandidaatstelling de voorkeur boven de Tilburgers J.F. Jansen (burgemeester van Tilburg) en J.H.A. Diepen.
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Toen hij het woord voerde over het wetsvoorstel inzake het afschaffen van het stelsel van plaatsvervanging bij de militie - waar hij was fel tegen was - werd hij door een beroerte getroffen, ten gevolge waarvan hij korte tijd later overleed. Nadat hij onwel was geworden, werd de vergadering verdaagd, en ontving hij van zijn medelid Mgr. Everts de absolutie. Deze bad samen met Mgr. Schaepman de gebeden der stervenden.

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn broer was financier en contactpersoon tussen de Nederlandse en Duitse socialistische beweging
 • Zijn zus was gehuwd met een broer van Ch.A.H. Barge, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Aan zijn graf sprak Schaepman, die in politiek opzicht zijn tegenstander was geweest

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1888 en 1891 zonder tegenkandidaten gekozen. Werd in 1888 in het district Elst na herstemming met zes stemmen verschil verslagen door G.W. baron van Dedem (arp).
 • Versloeg in 1894 H.J.A.M. Schaepman (r.k.-Takkiaan)
 • Versloeg in 1897 A.H.A. Arts (rk)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • N. Cramer, "Wandelingen door de Handelingen"
 • "De Tijd", 16 mei 1898
 • Onze Afgevaardigden, 1897

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.