J.H. (Jan Hendrik) Dronkers

J.H. (Jan Hendrik)  Dronkers
bron: Algemene Bestuursdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties