M.A. (Mirjam) de Blécourt-Wouterse

M.A. (Mirjam) de Blécourt-Wouterse
Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. Als u deze foto wilt gebruiken voor publicaties etc. kunt u contact opnemen met de eenheid Communicatie en Protocol van de Eerste Kamer via communicatie@eerstekamer.nl of 070-3129200.