G.A.T.M. (Geert) Reuten

G.A.T.M. (Geert)  Reuten
Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. Als u deze foto wilt gebruiken voor publicaties etc. kunt u contact opnemen met de eenheid Communicatie en Protocol van de Eerste Kamer via communicatie@eerstekamer.nl of 070-3129200.