J. Couperus

J.  Couperus
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie