E. Canneman

E.  Canneman
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie