M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten

M.G.H.C. (Ria)  Oomen-Ruijten
Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. Als u deze foto wilt gebruiken voor publicaties etc. kunt u contact opnemen met de eenheid Communicatie en Protocol van de Eerste Kamer via communicatie@eerstekamer.nl of 070-3129200.