H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman

H.B. (Stuuf)  Wiardi Beckman
Fotoarchief Eerste Kamer