P. Mijer

P.  Mijer
Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)