F.W.J. van Aylva baron van Pallandt

F.W.J. van Aylva baron van Pallandt
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie