J.G. Luyken

J.G.  Luyken
bron: Cornelius Rogge, "Geschiedenis der staatregeling voor het Bataafsche volk" (Amsterdam, Johannes Allart, 1799)