G.A.G.Ph. baron van der Capellen

G.A.G.Ph. baron van der Capellen
bron: R.E. van Ditzhuyzen, "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830"