Het gezantschap verdwijnt
Na de formatie van het kabinet-De Geer kwam er een einde aan het gezantschap. V.l.n.r. Heemskerk, Van Karnebeek en De Geer.