L. (Leen) Verbeek

foto L. (Leen) Verbeekvergrootglas Leen Verbeek (1955) is sinds 1 november 2008 Commissaris van de Koning(in) in Flevoland. Eerder was hij voor de PvdA wethouder in Houten en (in 2003-2008) burgemeester van Purmerend. Ook vervulde hij diverse bestuurlijke functies en was hij eigenaar-directeur van een bureau voor interim-management.

in de periode 2008-heden: Commissaris van de Koning(in)

voornaam (roepnaam)

Leendert (Leen)

personalia

geboorteplaats en -datum
Leiderdorp, 5 maart 1954

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • sociaal-cultureel werker in een volksbuurt in Leiden, van 1975 tot 1980
 • diverse beleids- en managementfuncties bij de gemeente Utrecht, van 1980 tot 1990
 • lid gemeenteraad van Houten, van 1989 tot 1996
 • wethouder (van onder meer ruimtelijke ordening, Vinex, sociale zaken, economische zaken, milieu en verkeer en vervoer) van Houten, van 1990 tot 1994
 • directeur-eigenaar "Verbeek Interim-management & Consultancy" B.V., van 1994 tot 2003
 • burgemeester van Purmerend, van 2 april 2003 tot 1 november 2008
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Flevoland, vanaf 1 november 2008

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid sociaal netwerk PvdA, vanaf 2006
 • adviserend lid partijbestuur PvdA, vanaf 2008
 • voorzitter Centrum Lokaal Bestuur, PvdA, vanaf 2009

vorige
 • lid PvdA-steunfractie, gemeenteraad van Houten, van 1980 tot 1996
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Houten, van 1994 tot 1996

nevenfuncties

huidige
 • lid Comité van Toezicht Europees Programma voor Flevoland
 • voorzitter Han Lammersfonds
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • voorzitter initiatiefgroep Culturele BusinessClub "Theater Agora Lelystad"
 • voorzitter algemeen bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
 • voorzitter bestuur International Tree Fund
 • voorzitter Vereniging Deltametropool, vanaf 2011
 • voorzitter Raad van Toezicht NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens), vanaf juni 2013
 • lid Nederlandse fractie/delegatie Congres van lokale en regionale overheden, Raad van Europa

vorige
 • voorzitter Academie voor Educatieve Arbeid "De Jelburg", van 1979 tot 1986
 • lid Stuurgroep Hogeschool Midden Nederland (fusie HBO), van 1985 tot 1986
 • vicevoorzitter Hogeschool Midden Nederland te Utrecht, van 1986 tot 1998
 • voorzitter Instituut Europees-Latijns-Amerikaanse Betrekkingen, van 1986 tot 1998
 • lid Bestuur(vicevoorzitter) Hogeschool Midden Nederland, van 1986 tot 1998
 • voorzitter Stichting voor Sociaal Cultureel Werk, Houten, van 1987 tot 1990 (oprichter)
 • voorzitter begeleidingsgroep herstructurering dienstenstructuur ROVU, Utrecht, van 1987 tot 1988
 • lid bestuur International Tree Fund, vanaf 1990 (medeoprichter)
 • lid bestuur/penningmeester "Mesa Cosa" (studentensport UU HvU), van 1994 tot 2003
 • lid bestuur Hoogheemraadschap "De Stichtse Rijnlanden", van 1994 tot 1998
 • voorzitter Medezeggenschapscommissie DOW-Utrecht (ABVA-KABO), van 1998 tot 1990
 • lid Raad van Toezicht Stichting Continue, Utrecht, van 2000 tot 2006
 • lid dagelijks bestuur Stadsregio Amsterdam (portefeuille financiën en openbaar vervoer) (als burgemeester van Purmerend)
 • lid Procesgroep Anders betalen voor Mobiliteit
 • voorzitter landelijke Implementatiegroep OV-chipkaart
 • lid Nationaal mobiliteitsberaad
 • lid bestuur WZNH (organisatie van adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit) (als burgemeester van Purmerend)
 • lid Beroepenveldcommissie, faculteit voor Natuurkunde en Techniek, Hogeschool Utrecht, vanaf 1999
 • voorzitter SKVV (Stadsregionale Coördinatie Verkeer en Vervoer) (samenwerking zeven stadsregio's op terrein van verkeer en vervoer)
 • plaatsvervangend korpsbeheerder Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (als burgemeester van Purmerend)
 • voorzitter VNHG (Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten), van 2006 tot 2008
 • voorzitter Platform Bereikbaarheid Noordvleugel, van 2007 tot 2008
 • secretaris CLAT Nederland, van 2002 tot 2011
 • lid bestuur PSO capaciteitsopbouw in Ontwikkelingslanden, tot 25 april 2013
 • lid dagelijks bestuur Vereniging Deltametropool, vanaf 2011
 • voorzitter algemeen bestuur Nazorgfonds
 • voorzitter Federatie Welstand, vanaf 2011
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum
 • bestuurlijk 'trekker' Openbaar Vervoersautoriteit Randstad

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o. te Eindhoven
 • Highschool (Cedar Falls, Iowa V.S.), 1972

hoger beroepsonderwijs
 • Academie voor Educatieve Arbeid 'De Jelburg', Baarn, tot 1976

overige opleidingen
 • diverse management- en automatiseringscursussen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2008 kandidaat voor het burgemeesterschap van Eindhoven, maar werd bij een raadgevend referendum verslagen door Rob van Gijzel

uit de privésfeer
Bracht zijn jeugd door in Eindhoven

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.