Drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovens

foto Drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovensvergrootglas Theo Bovens (1959) is sinds 1 oktober 2011 Commissaris van de Koning(in) in Limburg. Hij was eerder onder meer adjunct-secretaris van het CDJA, wethouder van Maastricht, voorzitter van het CDA Limburg en voorzitter van de College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland. Tevens was hij kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad.

in de periode 2011-heden: Commissaris van de Koning(in)

voornamen (roepnaam)

Theodorus Jozef Franciscus Marie (Theo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 1 oktober 1959

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • stafmedewerker organisatie CDJA (Christen-Democratisch Jongeren Appèl) te 's-Gravenhage, van 1983 tot 1986
 • adjunct-secretaris CDJA, van 1986 tot 1989
 • lid gemeenteraad van Maastricht, van 29 april 1986 tot 16 april 2002
 • adjunct-directeur en hoofd afdeling onderzoek, faculteit der economische wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van 1989 tot mei 1994
 • wethouder (van sociaal-economische zaken) van Maastricht, van 29 april 1994 tot 1 januari 2003 (tevens locoburgemeester)
 • lid College van Bestuur Open Universiteit Nederland te Heerlen, van 1 januari 2003 tot 1 september 2005
 • voorzitter College van Bestuur Open Universiteit Nederland te Heerlen, van 1 september 2005 tot 1 oktober 2011
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Limburg, vanaf 1 oktober 2011

partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter bestuur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, vanaf 1 november 2011

vorige
 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Maastricht, van 1990 tot 1994
 • voorzitter Evaluatiecommissie CDA Verkiezingscampagne 2002
 • voorzitter CDA-Limburg, van 2003 tot 10 december 2007
 • lid partijbestuur CDA, van 2003 tot 2007
 • lid evaluatiecommissie landelijk voorzitter CDA, 2007
 • voorzitter CDA-selectieadviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht, 1990, 1994 en 1998

nevenfuncties

huidige
 • lid algemeen bestuur Stichting "Het Graf van St. Servaas", vanaf 1990
 • voorzitter Stichting "Jan en Clara Nijssen", vanaf 1996
 • lid bestuur Stichting Wiel Huveneersfonds, vanaf 2002
 • penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof, vanaf 2004
 • lid Raad van Advies Stichting Thomas More v/h Radboudstichting, vanaf 2008
 • voorzitter Universiteitsfonds Limburg, vanaf 2011
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, vanaf 2011
 • lid bestuur Stichting Eureregio Maas-Rijn, vanaf 2011
 • plaatsvervangend lid Comité van de regio's, vanaf 2011
 • bestuurlijk vertegenwoordiger regio Maastricht-Heerlen-Aken-Luik, Peri Urban Regions Platform Europe
 • lid kernteam Eurregio Rijn-Maas-Noord (tevens adviserend lid algemeen en dagelijks bestuur)
 • lid Raad van Commissarissen BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter SKAN-fonds, vanaf 2015

vorige
 • plaatsvervangend lid bestuur RBA Zuid-Limburg
 • voorzitter Stuurgroep Toerisme en Recreatie van Project BIS (Bestuurlijk Interactieve Samenwerking) Zuid-Limburg
 • lid bestuur Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg
 • voorzitter Stichting MTB (WSW-bedrijf), van 1994 tot 2000
 • voorzitter Stichting Phoenix (Banenpool/JWG/WIW), van 1994 tot 2003
 • vicevoorzitter Stichting "Het Graf van Sint Servaas", van 1995 tot 2006
 • voorzitter "Cappella Sancti Servatii", van 1995 tot 2004
 • voorzitter VNG-Commissie sociale zaken en werkgelegenheid, van 1996 tot 2002
 • vicevoorzitter Taskforce Kwaliteit Bijstand, van 1997 tot 1999
 • vicevoorzitter Commissie Voorbereiding Raad voor Werk en Inkomen, van 2000 tot 2001
 • vicevoorzitter Stichting StimulansZ, van 2000 tot 2006
 • voorzitter Raad van Commissarissen MTB Regio Maastricht N.V. (WSW-bedrijf), van 2000 tot 2002
 • vicevoorzitter Raad voor Werk en Inkomen, van 2002 tot 2002
 • lid Raad van Commissarissen N.V. MECC, tot 2003
 • lid Vertrouwenspact Limburg
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nutsbedrijven Maastricht, van 2003 tot 2005
 • lid Raad van Commissarissen McBrain B.V., van 2003 tot 2005
 • lid Raad van Toezicht Theatergezelschep "Het Vervolg", van 2003 tot 2005
 • lid Adviescommissie Technocentra, van 2004 tot 2005
 • voorzitter Stichting "Limburgs Sympfonie Orkest", van 2004 tot 2009
 • voorzitter Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand, van 2004 tot 2010
 • voorzitter Commissie Toekomst Lokaal Bestuur, VNG, 2005
 • lid algemeen bestuur VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), van 2005 tot 1 oktober 2011
 • voorzitter Stichting RCE Rhine-Meuse, van 2005 tot 1 oktober 2011
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1 april 2006 tot 1 april 2012 (lid dagelijks bestuur)
 • voorzitter Raad van Commissarissen MECC B.V., vanaf 2006
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Annadal/Health Foundation Limburg, van 2006 tot 1 januari 2012
 • lid bestuur "Museum aan het Vrijthof", van 2006 tot 2010
 • voorzitter Comité "Viering 450 Bisdom Roermond", 2007
 • lid Raad van Advies Radboudstichting, vanaf 2009
 • lid bestuur Maastricht School of Management, van 2010 tot 1 oktober 2011
 • lid Raad voor Economische Aangelegenheden Conferentiecentrum Rolduc, van 2010 tot 1 oktober 2011
 • lid Taskforce Zuid-Limburg (voorzitter Stuurgroep Onderwijs), 2011

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a te Maastricht, tot 1977

academische studie
 • geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, tot 1987

overige opleidingen
 • leergang strategie, innovatie en governance, TIAS, 2006

wetenswaardigheden

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

overige onderscheidingen en prijzen
stadsmedaille in zilver, Stad Maastricht

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
1 dochter

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.