Functie en positie Eerste Kamer

De Eerste Kamer is medewetgever en beoordeelt als laatste instantie wetsvoorstellen. Als regel let zij vooral op uitvoerbaarheid, noodzaak en de wetskwaliteit, maar uiteindelijk is het politieke oordeel meestal doorslaggevend. Hoewel er formeel geen rangorde bestaat, wordt vaak gesproken over het primaat van de Tweede Kamer. Welke inhoud daaraan precies wordt gegeven, hangt van veel factoren af.

  • Tweekamerstelsel

    Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat (denk aan het Britse Lagerhuis en Hogerhuis, aan de Belgische en Franse Kamers en senaten en aan de Bondsdag en Bondsraad in Duitsland). Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme').


Meer over