Functie en positie Tweede Kamer

In Nederland wordt algemeen aangenomen dat het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer ligt. Deze wordt, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, rechtstreeks door de burger gekozen. De Tweede Kamer heeft dan ook meer rechten en taken: zo beschikt de Tweede Kamer onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enquêterecht en het recht van amendement. Zowel over de verhouding tot de Eerste Kamer als die tot de regering bestaat discussie. Vragen zijn dan: wordt het primaat van de Tweede Kamer echt altijd erkend en is de Tweede Kamer wel altijd onafhankelijk genoeg ten opzichte van het kabinet?

  • Tweekamerstelsel

    Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme').

  • Kamerontbinding

    Als een kabinet gevallen is, wordt als regel de Tweede Kamer ontbonden. De regering heeft Grondwettelijk het recht hiertoe. Kamerontbinding maakt het mogelijk een politiek geschil aan de kiezers voor te leggen. Een besluit tot Kamerontbinding moet namelijk altijd gepaard gaan met het binnen 40 dagen uitschrijven van nieuwe verkiezingen.


Meer over