Zetelverdeling Eerste Kamer 1946-heden

Klik op de links in de tabel voor de volgende informatie
partijnaam meer informatie over de partij
grafiekje een grafische weergave van het zetelverloop van een partij

in cijfers
Partijen '46 '48 '51 '52 '55 '56 '60 '63 '66 '69 '71 '74 '77 '80 '81 '83 '86 '87 '91 '95 '99 '03 '07 '11 '15 Grafiek
KVP 17 17 16 17 17 25 26 26 25 24 22 16
ARP 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 6
CHU 5 5 6 6 6 8 8 7 7 8 7 7
CDA 24 27 28 26 26 26 27 19 20 23 21 11 12
SGP 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
GPV 1 1 1 1 1 1 1
RPF 1 1 1 1 1
ChristenUnie* 4 2 4 2 3
PvdV 3
VVD 3 4 4 4 7 8 7 8 8 8 12 15 13 12 17 16 12 12 23 19 15 14 16 13
LPF 1
PVV 10 9
BP 2 3 1 1
D66 6 3 2 4 6 6 5 12 7 4 3 2 5 10
PvdD 1 1 2
PvdA 14 14 14 14 14 22 23 25 22 20 18 21 25 26 28 17 17 26 16 14 15 19 14 14 8
CPN 4 4 3 2 2 4 2 1 1 1 3 4 2 1 1 2 2 1
PSP 2 3 3 1 1 1 2 2 1
PPR 1 2 4 5 3 1 1 2 1
GroenLinks 4 4 8 5 4 5 4
SP** 1 2 4 12 8 9
AOV*** 2
OSF**** 1 1 1 1 1 1
50PLUS 1 2
Partijen '46 '48 '51 '52 '55 '56 '60 '63 '66 '69 '71 '74 '77 '80 '81 '83 '86 '87 '91 '95 '99 '03 '07 '11 '15 Grafiek

Tot 1956 telde de Eerste Kamer 50 zetels, daarna 75 zetels.
* In 1999-2001 bestonden er fracties van GPV en RPF, beide met 2 zetels, die echter samen vergaderden. Zij vormden hierna samen de fractie van de ChristenUnie.
** In september 2007 werd D. Yildirim uit de fractie gezet. Hij vormde hierna een zelfstandige fractie.
*** De twee AOV-leden, Batenburg en Hendriks, namen beiden als onafhankelijke leden zitting. De heer Hendriks trad in mei 1998 toe tot de CDA-fractie.
**** De OSF werd pas in 1999 gevormd. Tussen 1995 en 1999 zat de heer Bierman al wel als onafhankelijke in de Kamer.