Drs. J.G. (Jack) de Vries

foto Drs. J.G. (Jack) de Vriesvergrootglas Jack de Vries (1968) was van 18 december 2007 tot 18 mei 2010 staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Balkenende IV. In 2007 was hij verantwoordelijk voor de 100-dagencampagne van het kabinet-Balkenende IV en was hij partner bij Boer & Croon. De heer De Vries was daarvoor voorlichter van de CDA-Tweede Kamerfractie en politiek assistent van minister-president Balkenende. In de periode 2006-2007 leidde hij diverse verkiezingscampagnes van het CDA. Eerder werkte hij onder meer als voorlichter bij de Landmacht en in de zorgsector en was hij voorzitter van het CDJA. In 2011 trad hij in dienst van een internationaal bedrijf op het gebied van communicatiestrategie.

CDA
in de periode 2007-2010: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Jacob Gabe (Jack)

personalia

geboorteplaats en -datum
Drachten (gem. Smallingerland), 25 juli 1968

levensbeschouwing
Nederlands Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • persoonlijk medewerker CDA-Tweede Kamerlid drs. H. Koetje, van 1989 tot 1992 
 • lid deelgemeenteraad Amsterdam-Oud-West, van 1990 tot 1994 
 • officier voorlichting/journalist, Koninklijke Landmacht, van 1993 tot 1995 
 • hoofd communicatie, Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet, van 1995 tot april 1997 
 • hoofd voorlichting, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van april 1997 tot 2002 (woordvoerder van de fractievoorzitters Heerma, De Hoop Scheffer en Balkenende) 
 • lid gemeenteraad van Leiderdorp, van 14 maart 2002 tot 16 maart 2006 
 • politiek assistent van minister-president J.P. Balkenende, van 2002 tot 2005 
 • campagneleider CDA, van 2006 tot maart 2007 
 • projectleider 100-dagencampagne kabinet-Balkenende IV, ministerie van Algemene Zaken, 2007 
 • associate partner B&C (Boer & Croon) Corporate Communication, van 1 oktober 2007 tot 18 december 2007 (strategisch communicatieadvies en reputatiemanagement in het bedrijfsleven) 
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid en materieelvoorziening), van 18 december 2007 tot 18 mei 2010 
 • eigenaar communicatie-adviesbureau, van juni 2010 tot juli 2011 
 • lid Raad van Bestuur, belast met de leiding afdeling public affairs, Nederlandse vestiging communicatiebureau "Hill & Knowlton", vanaf 1 augustus 2011 

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. defensiepersoneelsbeleid; 2. materieelvoorziening 3. nationale bestuurlijke zaken; 4. ruimtelijke ordening, milieu- en vastgoedbeleid, en 5. bedrijfsvoering, incl. geautomatiseerde informatievoorziening. 

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid Strategisch Beraad CDA, vanaf 9 juni 2011 

vorige
 • voorzitter CDJA (Christen-Democratisch Jongeren Appèl), van 1992 tot 1996 

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), vanaf 1 juni 2014 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Christelijke Scholengemeenschap" te Emmeloord 

academische studie
 • politicologie/bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1986 tot 1992 

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Presenteerde in 2008 een Actieplan om het personeelstekort bij Defensie aan te pakken. Er komt onder meer betere begeleiding van kandidaten, selectieprocedures worden verkort, er komen meer parttimers en de beloning wordt verbeterd (via bonussen). 

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Liet op 11 mei 2010 een verklaring uitgaan waarin hij melding maakte van problemen in de relationele sfeer vanwege een verhouding met zijn (voormalige) adjudant. Hij deed een stap terug bij zijn media- en campagneactiviteiten. Drie dagen later maakte hij zijn aftreden bekend, door de publicitaire druk die was ontstaan. Hij liet tevens weten na de verkiezingen van 9 juni niet beschikbaar te zijn voor een Tweede Kamerlidmaatschap.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, juni 2010 (bedankt vanwege persoonlijke redenen) 

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Jack het Lek" (bijnaam die journalisten hem gaven) 
 • "Blackberry Jack" (bijnaam die journalisten hem gaven) 

woonplaats
Leiderdorp

hobby's
muziek (drummer in een band)

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, van 1992 tot 1993 

publicaties/bronnen

publicaties
Herman Staal, "Brandjes blussen en vuurtjes opstoken. Balkenendes vertrouweling Jack de Vries is volgens CDA-partijgenoten 'machtiger dan een minister'", NRC Handelsblad, 2 april 2007

familie/gezin

kinderen
2 zonen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.