P.J.M.G. (Elly) Blanksma-van den Heuvel

foto P.J.M.G. (Elly) Blanksma-van den Heuvelvergrootglas Elly Blanksma (1959) was van 30 november 2006 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij vervulde daarvoor 25 jaar diverse managementfuncties bij de Rabobank, onder andere als branchespecialist en accountmanager grootzakelijk. Mevrouw Blanksma was financieel woordvoerster en voorzitter van het cluster sociale zaken, economische zaken en financiën in de CDA-fractie. Vanaf 1 november 2012 is zij burgemeester van Helmond.

CDA
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Petronella Johanna Maria Godefrida (Elly)

personalia

geboorteplaats en -datum
Helmond, 24 september 1959

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • accountmanager MKB, Rabobank Helmond, van 1981 tot 1991
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1987 tot 1995
 • productmanager financieringen, Rabobank Nederland, van 1991 tot 1994
 • marktanalist segment relatiebeheer, Rabobank Nederland, van 1994 tot 1996
 • projectmanager bedrijven, Rabobank Nederland, van 1996 tot 1999
 • senior branchespecialist handel, Rabobank Nederland, van 1999 tot 2004
 • accountmanager grootzakelijk, Rabobank Eindhoven, van 2004 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
 • burgemeester van Helmond, vanaf 1 november 2012

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid Stichtingsbestuur CDA Businessclub (medeoprichter)

vorige
 • lid bestuur (vicevoorzitter) CDA afdeling Eindhoven, van 1980 tot 1988
 • lid partijbestuur CDA
 • lid bestuur CDA Noord-Brabant
 • lid provinciale-programcommissie 2007-2011 CDA Noord-Brabant
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van maart 2007 tot september 2012
 • voorzitter cluster sociale zaken, economische zaken en financiën CDA-Tweede Kamerfractie
 • voorzitter CDA-werkgroep "Vestiging en Vertrouwen" (onderzoek en aanbevelingen voor een toekomstgericht vestigingsklimaat in Nederland, 2009)
 • voorzitter CDA-werkgroep "naar een duurzame financiële sector"

nevenfuncties

huidige
 • bestuursvoorzitter Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), vanaf 1 januari 2014
 • vicevoorzitter, lid algemeen en dagelijks bestuur, Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
 • vicevoorzitter en lid dagelijks bestuur, MRE (Metropoolregio Eindhoven)
 • portefeuillehouder Mobiliteit WGR+, Regio Zuid oost Brabant
 • lid SKVV (Samenwerking kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer)
 • vicevoorzitter stuurgroep Brainport Oost
 • voorzitter adviescommissie Landgoed Gulbergen
 • lid Raad van Commissarissen NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegegevens)
 • lid Raad van Commissarissen Automotive NL, Automotive Campus Helmond
 • voorzitter Platform Sociale Cohesie Helmond
 • voorzitter Stuurgroep Peel 6.1 (samenwerkingsverband 6 Peel gemeenten)
 • voorzitter Groot Horeca Overleg Helmond
 • voorzitter Stichting Stadswacht Helmond
 • ambassadeur fietsveiligheid
 • Voorzitter stichting toetsing verzekeraars
 • Lid College van Curatoren van de leerstoel Psychologische determinanten van economische keuzegedrag aan de Universiteit van Leiden

vorige
 • lid bestuur R.K. kerk "Sint Anthonis Abt", van 1994 tot 2000
 • lid TIM-netwerk, gerelateerd aan TIAS Business School te Eindhoven
 • lid Stichting Plateau Eindhoven (Netwerk van Dienstverleners in MKB Zuid-Oost-Brabant)
 • lid bestuur Stadschouwburg; Stichting "Jeugd Theater Plan"
 • lid bestuur Stichting "Vrienden van Meare"
 • lid bestuur Stichting "Vrienden van Lunet Zorg" te Eindhoven, vanaf 2011
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • lid jury NEPROM-prijs 2013 voor locatie-ontwikkeling
 • lid Nationaal Mobiliteitsberaad
 • voorzitter BBZOB (Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant)
 • lid bestuur Stichting Brainport Eindhoven/Zuidoost Brabant
 • lid platform Verkeer en Vervoer, provincie Noord-Brabant
 • lid Regionaal Platform Bestrijding Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant (CrimiNee)
 • voorzitter Peeldriehoek (Politie, OM, 6 burgemeesters)
 • lid Raad van Toezicht NEOS (maatschappelijke opvang regio Eindhoven) (tevens voorzitter auditcommissies)

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • bedrijfseconomie, "Fontys Hogeschool", tot 1981

activiteiten

als parlementariër
 • In de periode 2007-2010 hield zij zich onder meer bezig met midden- en kleinbedrijf (ondernemerschap, innovatie, vermindering administratieve lasten), de schuldhulpverlening en beleid rond levensloopregelingen
 • Tijdens de financiele crisis (2008-2010) was zij woordvoerster bij de debatten over de financiële markten, overname ABN/Amro/Fortis, faillissement van DSB en de Icesave-affaire
 • Diende in 2009 samen met Hans Spekman (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van televisiereclame voor geldkrediet (31.911)
 • Voerde in 2011 namens haar fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Diende in 2011 samen met Sharon Gesthuizen (SP), Pauline Smeets (PvdA) en Ineke van Gent (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33.018)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Lid van het Slangenburgberaad, een groep van 250 CDA'ers die zich bezighoudt met de toekomstige koers van de partij

uit de privésfeer
Haar vader was bankdirecteur

woonplaats
Helmond

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 19 september 2012

hobby's
zeilen

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zonen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.