Samenstelling Europees Parlement 2014-heden

Het Europees Parlement (EP) bestaat sinds 2014 uit 751 leden (inclusief de voorzitter). 26 hiervan zijn in Nederland gekozen Europarlementariërs afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een Europese fractie.

Onder het Verdrag van Lissabon was een uitbreiding van het aantal zetels van EP opgenomen. Ook Nederland kreeg een extra zetel.

De Nederlandse vertegenwoordiging

  • Zetelverdeling Nederlandse delegaties sinds 2014

    Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. Nederlandse delegaties maken in de regel deel uit van een groep met politiek verwante partijen uit andere landen in het Europees Parlement. Alleen de PVV is niet bij een fractie aangesloten.

Fracties in het Europees Parlement