Kiezen op afstand

Kiezen op afstand was een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bestond uit stemmmen in een willekeurig stemlokaal en stemmen via internet en telefoon. Het doel was om het stemproces te vergemakkelijken en de politiek dichter bij de burger te brengen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007 werd hiermee geëxperimenteerd.

Het project 'Kiezen op afstand'

Dit project ging in 2000 van start. De initiatiefnemer hiervan was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project bestond uit twee onderdelen, namelijk het stemmen in een willekeurig stemlokaal en het stemmen via internet en per telefoon.

Mensen hoeven in de toekomst niet meer in een vast stemlokaal te stemmen, maar mogen zelf de plek kiezen waar zij hun stem uitbrengen. Hierdoor kunnen de gemeenten extra stemlokalen openen op drukke openbare plekken, zoals winkelcentra en stations. Nu moet men nog een aparte kiezerspas bij de gemeente van tevoren aanvragen als men ergens anders wenst te stemmen.

In de toekomst kunnen Nederlandse kiezers in het buitenland via de telefoon of het internet bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen. Nu gaat dit alles nog per post, de Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen hebben straks de keuze om dit per brief, telefoon of internet te doen.

Aanleiding

Het doel van het project 'Kiezen op afstand' was om geleidelijk het stemproces in Nederland te vereenvoudigen door met behulp van informatie- en communicatietechnologie het stemmen minder plaatsafhankelijk te maken. Het idee hierachter was dat zo de politiek dichter bij de burger wordt gebracht.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006 konden 7,5 miljoen burgers in een stemlokaal naar keuze binnen hun gemeente stemmen. Aan dit project namen 240 gemeenten deel. De stemgerechtigden kregen in plaats van een oproepkaart een stempas thuisgestuurd.

In 2004 en 2005 is hiermee in vier gemeenten al geëxperimenteerd. Deze experimenten zijn zeer succesvol verlopen. Naar aanleiding daarvan heeft minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing alle gemeenten opgeroepen om in 2006 aan het vervolgexperiment deel te nemen. Hij is van plan om het stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen landelijk in te voeren.

Stemmen via internet en telefoon

Met dit project om Nederlandse kiezers in het buitenland de mogelijkheid te geven via de telefoon of het internet te stemmen, ging in 2007 van start. In juni 2004 was hiermee bij de Europese verkiezingen mee geëxperimenteerd. Toen maakten rond de 5000 kiezers van deze mogelijkheid gebruik.

In 2007 zal in tegenstelling tot het experiment in 2004 het gehele stemproces elektronisch verlopen. Ook de registratie van de kiezers en de het toesturen van stembiljetten zal nu via het internet gaan. Op basis van de resultaten van dit experiment zal minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing de discussie over internetstemmen binnen Nederland gaan voeren.