Toezicht en controle

Samenleving

 • Commissariaat voor de Media (CvdM)

  Het Commissariaat voor de Media is opgericht op 1 januari 1988 en ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs.

Financiën

 • De Nederlandsche Bank (DNB)

  Deze instelling is de centrale bank van Nederland. De Nederlandsche Bank NV (DNB) houdt toezicht op banken, bewaakt de financiële stabiliteit in Nederland en adviseert de regering. De Nederlandsche Bank streeft naar een lage inflatie, veilig betalingsverkeer en sterke en betrouwbare financiële instellingen. De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder van de bank.

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Deze onafhankelijke toezichthouder houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is om het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal.

Zorg

 • Gezondheidsraad

  Dit onafhankelijke orgaan adviseert ministers en parlement over de stand van wetenschap op het gebied van volksgezondheid, zodat zij de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen. De Gezondheidsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is de volksgezondheidszorg te verbeteren.

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Deze organisatie is de toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op zowel de zorgaanbieders als verzekeraars, op zowel curatieve markten als op het gebied van langdurige zorg.

Sociale zaken

Milieu

 • Milieu

  Overheidsinstanties die toezicht houden op de handhaving van de milieuwetgeving kunnen op internationaal, nationaal en lokaal niveau opereren. Zeer belangrijk is de Europese Commissie, want meer dan de helft van de Nederlandse wetgeving is gebaseerd op Europese regelgeving.


Meer over