Toezicht en controle

  • Voedselveiligheid

    De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is de toezichthouder op het gebied van veiligheid van voedsel, consumenten en diergezondheid. De VWA is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

    Overheidsinstanties die toezicht houden op de handhaving van de milieuwetgeving kunnen op internationaal, nationaal en lokaal niveau opereren. Zeer belangrijk is de Europese Commissie, want meer dan de helft van de Nederlandse wetgeving is gebaseerd op Europese regelgeving.