Eerste Kamerleden

De leden van de Eerste Kamer worden ook wel senator genoemd. Eerste Kamerleden vergaderen als regel slechts één à twee keer per week. Daarom hebben Eerste Kamerleden vaak een andere (hoofd)functie. In de Eerste Kamer zitten enkele hoogleraren, rechters, advocaten, burgemeesters en voorzitters van adviescolleges.

De gemiddelde leeftijd ligt als regel iets hoger dan in de Tweede Kamer. Er is de afgelopen perioden zowel een heel jong lid (de SP'er Van Vugt) als een lid met een hoge leeftijd (de heer Batenburg, ex-AOV) geweest. Verder maken er de laatste jaren relatief veel oud-bewindslieden en oud-Tweede Kamerleden deel uit van de Eerste Kamer.

Net als in de Tweede Kamer is het merendeel van de leden van de Eerste Kamer academisch of in het hoger onderwijs geschoold. Het aantal vrouwen heeft zich sinds de jaren zeventig gestabiliseerd op ongeveer een derde van alle leden.

  • huidige Eerste Kamerleden

    De samenstelling van de Eerste Kamer is gebaseerd op de uitslag van de verkiezingen in Provinciale Staten van 26 mei 2015 

  • Eerste Kamerleden 1815-heden

    Via deze rubriek vraagt u biografische gegevens op uit het biografisch archief van het PDC over alle Eerste Kamerleden sinds 1815. U kunt een selectie maken aan de hand van door u aan te geven voorwaarden, zoals periode, functie, geslacht, ministerie, politieke stroming.