Klachten van burgers

Tweede Kamerleden zetten zich soms in voor individuele burgers. Burgers richten zich als ze door overheidsgedragingen in de knel komen vaak via brieven of e-mails tot een Kamerlid. Kamerleden weten als regel beter weg naar instanties dan burgers. Een probleem van een burger kan ook leiden tot het stellen van schriftelijke vragen.

Verder bestaat er een speciale Kamercommissie, de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven, die burgers kan helpen bij oplossen van een probleem. De commissie kan hierbij overleggen met een minister of staatssecretaris of deze om inlichtingen vragen.

De commissie onderzoekt de verzoekschriften die door de Kamer in handen van deze commissie worden gesteld. Vaak nodigt de commissie de indiener van het verzoekschrift (de adressant) uit om het verzoek toe te lichten. Ook de betrokken bewindspersoon wordt op de hoogte gesteld. Deze moet binnen zes weken reageren. De adressant kan hierop binnen vier weken reageren.

Uiteindelijk stelt de commissie voor de verzoekschriften een verslag op, dat door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, hetgeen vrijwel altijd gebeurt.

Contactgegevens

Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer

Postbus 20018,

2500 EA Den Haag

Telefoon: 070 3182066